גודל טקסט:
 צבע רקע:


דוגמאות צוואות בעריכת עורך דין טל שרון

לוגו צוואות

עריכת צוואה רצונו של אדם כבודו
מהי צוואה ?
"הצוואה היא מסמך מיוחד במינו. היא מסמך משפטי, אך מסמך זה אינו חסר נשמה. הוא כמו מכתב אישי אחרון, ביטוי של משאלות, אהבות, רגשות, ואף חשבונות, היוצאים ממעמקי לבו של אדם המהרהר במותו ובמה שיקרה אחרי מותו. כאן צופה הוא אל התחנה האחרונה של חייו - והראשונה שאחרי מותו. כאן הנסיון האחרון שלו לעצב את חייהם של הנשארים אחריו, ולמצער, להשפיע עליהם. כאן תקוותו האחרונה לחיות בזכרונם באהבה ובהכרת תודה. ולא רק בשל כך קשה פרשנותה של צוואה מפרשנותו של כל מסמך משפטי אחר. אין היא כפרשנותו של חוק, שצור מחצבתו, ההליכים שקדמו לחקיקתו ומטרותיו ותכליותיו ידועים. אין היא כפרשנותו של חוזה שהצדדים לו, בדרך כלל, בין החיים, והם או הנסיבות מעידים על הכוונות והתכליות שעמדו ביסודו. כאן מונח לפנינו דף נייר שבתוכו גלומים דבריו של המנוח, ואנו, שמצווה עלינו לקיים את דבר המת, עלינו לשמוע את קולו, להבין את דבריו ולהטות אוזן לבנות הקול המשתמעות מתוך דבריו" (כבוד השופט י. טירקל בע"א 7735/02 עזבון המנוח ניסים אלבז ז"ל ואח' נ' יהושע אהל פז ואח', פ"ד נח(3) 161 165).
דוגמאות צוואות - דוגמת צוואה - צוואה בכתב להבטחת קיום רצונו של המצווה
קוד מסמך תאור מחיר מחיר מבצע
22450 דוגמת צוואה - רווקה מורישה כל רכושה לאדם אחד בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22460 דוגמת צוואה - רווקה מורישה רכושה לאחרים בחלוקה שווה ₪ 1770 ₪ 1180
22470 דוגמת צוואה - רווקה מורישה רכושה לאחרים חלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
22480 דוגמת צוואה - בת זוג המורישה הכל לבן זוגה ₪ 1770 ₪ 1180
22490 דוגמת צוואה - נשואה מורישה לבעלה בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22500 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לבעלה את כל רכושה ולאחר אריכות ימיו יעבור עזבונה בשלמות לילדיה ₪ 1770 ₪ 1180
22510 דוגמת צוואה - נשואה ללא ילדים המורישה הכל לבן זוגה שאינו בעלה ₪ 1770 ₪ 1180
22520 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבעלה בחלקים שווים - אחוז שווה לכל אחד ₪ 1770 ₪ 1180
22530 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבעלה בחלקים שונים - אחוז שונה לכל אחד ₪ 1770 ₪ 1180
22540 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבעלה חלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
22550 דוגמת צוואה - נשואה המורישה הכל לבתה בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22560 דוגמת צוואה - נשואה המורישה הכל לבנה בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22570 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים - אחוז שווה לכל אחד ₪ 1770 ₪ 1180
22580 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שונים - אחוז שונה לכל אחד ₪ 1770 ₪ 1180
22590 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה בלבד חלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
22600 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבן זוגה שאינו בעלה - בחלקים שווים ₪ 1770 ₪ 1180
22610 דוגמת צוואה - נשואה המורישה לילדיה ולבן זוגה שאינו בעלה - בחלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
22620 דוגמת צוואה - אשה ללא בן זוג המורישה כל רכושה לבתה היחידה בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22630 דוגמת צוואה - אשה ללא בן זוג המורישה כל רכושה לבנה היחיד בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22640 דוגמת צוואה - גרושה המורישה כל רכושה לבתה היחידה בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22650 דוגמת צוואה - גרושה המורישה כל רכושה לבנה היחיד בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22660 דוגמת צוואה - גרושה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים ₪ 1770 ₪ 1180
22670 דוגמת צוואה - גרושה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
22680 דוגמת צוואה - אלמנה המורישה כל רכושה לבתה בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22690 דוגמת צוואה - אלמנה המורישה כל רכושה לבנה בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22700 דוגמת צוואה - אלמנה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים - ילדים קטינים ₪ 1770 ₪ 1180
22710 דוגמת צוואה - אלמנה המורישה לילדיה בלבד בחלקים שווים - ילדים גדולים ₪ 1770 ₪ 1180
22720 דוגמת צוואה - אלמנה המורישה לילדיה בלבד חלקים שונים - ילדים גדולים ₪ 1770 ₪ 1180
22730 דוגמת צוואה - אלמנה המורישה לילדיה ולאחרים חלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
22740 דוגמת צוואה - רווק המוריש כל רכושו לאדם אחד בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22750 דוגמת צוואה - רווק המוריש רכושו לאחרים בחלוקה שווה ₪ 1770 ₪ 1180
22760 דוגמת צוואה - רווק המוריש רכושו לאחרים בחלוקה שונה ₪ 1770 ₪ 1180
22770 דוגמת צוואה - בן זוג המוריש הכל לבת זוגתו ₪ 1770 ₪ 1180
22780 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לאישתו בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22790 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לאישתו את כל רכושו ולאחר אריכות ימיה יעבור עזבונו בשלמות לילדיו ₪ 1770 ₪ 1180
22800 דוגמת צוואה - נשוי ללא ילדים המוריש הכל לבת זוגתו שאינה אישתו ₪ 1770 ₪ 1180
22810 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולאשתו בחלקים שווים - אחוז שווה לכל אחד ₪ 1770 ₪ 1180
22820 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולאשתו בחלקים שונים - אחוז שונה לכל אחד ₪ 1770 ₪ 1180
22830 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולאשתו חלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
22840 דוגמת צוואה - נשוי המוריש הכל לבתו בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22850 דוגמת צוואה - נשוי המוריש הכל לבנו בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22860 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים - אחוז שווה לכל אחד ₪ 1770 ₪ 1180
22870 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו בלבד בחלקים שונים - אחוז שונה לכל אחד ₪ 1770 ₪ 1180
22880 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו בלבד חלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
22890 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולבת זוגתו שאינו בעלה - בחלקים שווים ₪ 1770 ₪ 1180
22900 דוגמת צוואה - נשוי המוריש לילדיו ולבת זוגתו שאינו בעלה - בחלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
22910 דוגמת צוואה - גבר ללא בת זוג המוריש כל רכושו לבתו היחידה בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22920 דוגמת צוואה - גבר ללא בת זוג המוריש כל רכושו לבנו היחיד בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22930 דוגמת צוואה - גרוש המוריש כל רכושו לבתו היחידה בלבד - כולל מזונות מן העזבון , דאגה לבריאות , חינוך והשכלה ₪ 1770 ₪ 1180
22940 דוגמת צוואה - גרוש המוריש כל רכושו לבנו היחיד בלבד - כולל מזונות מן העזבון , דאגה לבריאות , חינוך והשכלה ₪ 1770 ₪ 1180
22950 דוגמת צוואה - גרוש המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים - כולל מזונות מן העזבון , דאגה לבריאות , חינוך והשכלה ₪ 1770 ₪ 1180
22960 דוגמת צוואה - גרוש המוריש לילדיו בלבד בחלקים שונים - כולל מזונות מן העזבון , דאגה לבריאות , חינוך והשכלה ₪ 1770 ₪ 1180
22970 דוגמת צוואה - אלמן המוריש כל רכושה לבתו בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22980 דוגמת צוואה - אלמן המוריש כל רכושה לבנו בלבד ₪ 1770 ₪ 1180
22990 דוגמת צוואה - אלמן המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים - ילדים קטינים ₪ 1770 ₪ 1180
23000 דוגמת צוואה - אלמן המוריש לילדיו בלבד בחלקים שווים - ילדים גדולים ₪ 1770 ₪ 1180
23010 דוגמת צוואה - אלמן המוריש לילדיו בלבד חלקים שונים - ילדים גדולים ₪ 1770 ₪ 1180
23020 דוגמת צוואה - אלמן המוריש לילדיו ולאחרים חלקים שונים ₪ 1770 ₪ 1180
23030 דוגמת צוואה - אדם המוריש רכושו לאחרים בחלוקה שווה ולאחד מהם על תנאי מיוחד שאותו יורש חייב לקיימו כדי לזכות בחלקו בעזבון ₪ 3540 ₪ 2360
23040 דוגמת צוואה - אדם המוריש רכושו לאחרים בחלוקה שונה ולאחד מהם על תנאי מיוחד שאותו יורש חייב לקיימו כדי לזכות בחלקו בעזבון ₪ 3540 ₪ 2360
23050 דוגמת צוואה - הטלת חיובים על יורש להקצות אחוז מהכנסות העזבון לעמותה X למשך מספר שנים ₪ 3540 ₪ 2360
23060 דוגמת צוואה - אישה בהריון העתידה לעבור ניתוח קיסרי ולהיות אם חד הורית ואשר מורישה כל רכושה לבתה היחידה שתיוולד - כולל ציווי רוחני ודאגה לחינוכה ועתידה ₪ 3540 ₪ 2360
23070 דוגמת צוואה - אישה בהריון העתידה לעבור ניתוח קיסרי ולהיות אם חד הורית ואשר מורישה כל רכושה לבנה היחיד שיוולד - כולל ציווי רוחני ודאגה לחינוכו ועתידו ₪ 3540 ₪ 2360
 
דוגמאות צוואות הדדיות - כל צוואה הדדית מגיעה בפורמט כפול - אחת לבעל ואחת לאשה
24110 דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבן יחיד בוגר ₪ 7080 ₪ 4720
24120 דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבת יחידה בוגרת ₪ 7080 ₪ 4720
24130 דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבן יחיד קטין ₪ 7080 ₪ 4720
24140 דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לבת יחידה קטינה ₪ 7080 ₪ 4720
24150 דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לילדים - ילדים בוגרים ₪ 7080 ₪ 4720
24160 דוגמת צוואה הדדית ומשותפת - שתי צוואות הדדיות - שיריון הדדי של הדירה לילדים - ילדים קטנים ₪ 7080 ₪ 4720
הערות
הצוואות הן צוואות חכמות בעניין קטינים מתוך אחריות ודאגה לחינוך ולפיתוח עצמאותם הכלכלי
קטין לעניין צוואה חכמה הינו עד גיל 26
 
קישורים רלבנטיים
עריכת צוואה - צוואה מהי ? למה חשוב לערוך צוואה ומצבים שבהם מומלץ לערוך צוואה



All Right Reserved To Diogines Sharon Tal - Lawyer © טל שרון עורך דין
הוצאה לאור שיווק והפצה - קידום אתרים משפטיים - זולו - כתוב לנו